ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca confédération"

Kullanımı;

"İsviçre Konfederasyonu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-fe-de-ras-yon

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli ortaklıkların, daha çok sendikaların kümeleşmesi

Tipi / Türü;