ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konduruvermek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-du-ru-ver-me