ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kondurma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-du-ra-bil-mek