ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► gecekonduculuk

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-du-cu-luk