ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► gecekonducu

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Belediyede çöpçü kadrosunda yer etmiş konducuların araştırmacılığına başvuruldu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-du-cu