ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konargöçer olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nar-gö-çer-lik