ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► karma

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca composite"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kom-po-zit

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişik tarzları bir arada taşıyan

Tipi / Türü;

mimarlık