ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kimseye karşı gizlice, toplu olarak zarar verici karar almak, tuzak kurmak

Tipi / Türü;

Hecelenişi / Hecelemesi;

komp-lo kur-mak