ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► karmaşıklık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kökeni;

"Fransızca complication"

Hecelenişi / Hecelemesi;

komp-li-kas-yon

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastalık sırasında ortaya çıkan ve hastalığın temel özellikleriyle ilişkili olmayan her türlü olumsuz sağlık olayı veya süreci

Tipi / Türü;

tıp

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İlaçların doğurabileceği yan etki

Tipi / Türü;

tıp