ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duygu karmaşası içinde olmama

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

komp-leks-siz-lik