ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duygu karmaşası içinde olmaksızın

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

komp-leks-siz-ce