ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

duygu karmaşası içine girmek

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Haklarında yazılan yüceltici eleştirileri de tam anladığımı söyleyemem. O zaman biraz komplekse kapılıyorum."

Hecelenişi / Hecelemesi;

komp-lek-se ka-pıl-mak