ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Komik duruma getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-mik-leş-tir-mek