ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Komikleştirmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-mik-leş-tir-me