ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle komedi türünde eser veren kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-me-di ya-za-rı