ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Komandit şirkette ancak kendi koyduğu para kadar sorumlu olan ortak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ticaret

Kökeni;

"Fransızca commanditaire"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-man-di-ter