ne demek?

Komandit şirkette sınırsız sorumlu olan ortak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ticaret

Kökeni;

"Fransızca commandité"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-man-di-te