ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Çok geçmeden odaya çevredeki komşular dolmaya başladı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kom-şu

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınır ortaklığı bulunan; mücavir

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Komşu bahçeler arasında da pek kullanılmayan yan kapılar vardı."