ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

iş yapan bir kimseye, isteklendirmek, coşturmak için söylenen bir söz

Tipi / Türü;

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lu-na kuv-vet