ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğün sırasında gelinin damadın koluna girmesini sağlama merasimi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kol-tu-ğa gir-me