ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolonyası olmayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lon-ya-sız