ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► sömürge

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca colonie"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lo-ni

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Ankara'daki Alman kolonisi."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk

Tipi / Türü;

biyoloji