ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► niyobyum

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Kökeni;

"(Colombia yer adından)"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lom-bi-yum