ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atık suların akmasını sağlayan boru

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca collecteur"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lek-tör

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Su, atık su, hava, elektrik, buhar, ısı vb.ni toplayıp yönlendirmeye yarayan düzenek

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

► toplaç

Tipi / Türü;

fizik