ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Koleksiyoncunun yaptığı iş; derlemcilik, koleksiyonerlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Onun koleksiyonculuğu, kemiyetteki kahramanlığı ise, boyuna keyfiyette arayıp asla bulamadığı kadını ne yapıp yapıp yakalayabilmek gayretinden."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lek-si-yon-cu-luk