ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş sonuna yaklaşmak, bitmek üzere olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lay-lan-mak