ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolaylaştırılmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lay-laş-tı-rıl-ma