ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan; kolayına, asanlıkla, rahatlıkla, tez beri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Çuvalları kolaylıkla taşıyan hamallar benim kuvvetsiz ve çelimsiz vücudumla alay ettiler."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lay-lık-la