ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok kolay

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-lay-ca-cık

2. Anlamı (eş anlamlısı):

(kola'ycacık) Çok kolay bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Kapının sarı tokmağını avuçlayıp çeviriyor, kolaycacık açılıyor kapı."