ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çaresi var

Tipi / Türü;

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-la-yı var