ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolalı olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-la-lı-lık