ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özel bir koku kazandırmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Köy güneşlerinin ısıttığı, kokulandırdığı döşeğimi arıyorum."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ku-lan-dır-mak