ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kokulandırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ku-lan-dır-ma

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Özel bir koku vermek için bir ürüne kokulu bir madde katarak arıtma işlemi

Tipi / Türü;

teknik