ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kokuşmasına sebep olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-kuş-tur-mak