ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Parası olmayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat argo

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-koz