ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz korkutmak, meydan okumak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ko-roz-lan-mak