ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► mısır

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ko-roz

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sivri uçlu uzun şey

Tipi / Türü;

mecaz

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çirkin kimse

Tipi / Türü;

argo