ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan, kuzu bağırsağından yiyecek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Rumca"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ko-reç