ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Koklatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kok-la-ta-bil-mek