ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Koklatabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kok-la-ta-bil-me