ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirini koklamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz -leFiil

Kullanımı;

"Bahar geldi koyun kuzu koklaştı / İki âşık dört senedir bekleşti"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kok-laş-mak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaşmak, birbirini sevmek

Tipi / Türü;

mecaz