ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kokain alma alışkanlığı ve kokain düşkünlüğü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca cocaïnomanie"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ka-ino-ma-ni