ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt; kok kömürü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"İngilizce coke"