ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gök taşlarında bulunan demir, nikel ve kobalt karbür

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mineraloji

Kökeni;

"Fransızca cohénite"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-he-nit