ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► bilişsel

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca cognitif"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kog-ni-tif