ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kocasız olma durumu; ersizlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ca-sız-lık