ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kocaman duruma getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ca-man-laş-tır-mak