ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kocamanlaştırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ca-man-laş-tır-ma