ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► muhtar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ca-ba-şı