ne demek?

İspinozgillerden, 18 santimetre uzunluğunda, sırtı kahverengi, karnı pembe bir tür kuş; flurcun (Cocothraustes coccothraustes)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ca-baş

► büyükbaş

Kullanımı;

"Kocabaş sürüleri ne kışlaklarda ne yaylaklarda beslenebiliyordu."

Doğu Anadolu'da, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-150 santimetre yüksekliğinde, iki yıllık otsu bir bitki (Onopordon acanthium)

Tipi / Türü;

bitki bilimi

► şeker pancarı

Tipi / Türü;

ağızlardan